برچسب زده شده با: اوکراین

اقتصاد آرشیو اخبار پیشنهاد سردبیر کشاورزی

فرصتی جهانی برای کشاورزی ایران

10 آبان 1401

دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل می‌گوید با پیگیری‌های انجام شده، ایران به عنوان یکی از هاب‌های مدیریت و ایجاد مراکز جهانی کشاورزی و غذا در اتاق بازرگانی بین‌المللی شناخته شده که می‌تواند فرصتی مهم برای کشاورزی کشور باشد.

×