اجتماعی

آرشیو اخبار اجتماعی اسلایدر ویژه اقتصاد مدیر

پایان پرداخت پاداش‌های چند صد میلیونی به مدیران

4 مهر 14010 0

با آنکه هرساله پس از برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکت ها، بانک ها و بیمه ها پاداش های آنچنانی به اعضای هیئت مدیره می رسید اما از این پس پرداخت چنین پاداش هایی برمبنای شاخص بهره وری انجام شود.

×