روند صادرات ایران به عراق

آمار صادرات ایران به عراق از نظر ارزشی در فروردین ماه برابر با 426 میلیون و 36 هزار دلار بوده است. از سوی دیگر در اردیبهشت شاهد روند مثبت 107.8 درصدی صادرات به عراق نسبت به فرودین ماه بوده ایم؛ در این ماه ارزش صادرات به عراق کمی بیش از 886 میلیون دلار بوده است.

تبلیغات جام جهانی قطر

اما با ارزیابی های صورت گرفته مشخص شد که روند مثبت صادرات به عراق در اردیبهشت ماه نسبت به خردادماه ریزش بسیاری داشته، بطوریکه در این ماه شاهد افت 42.2 درصدی صادرات به این کشور بودیم مجموع صادرات به این عراق در این ماه به 511 میلیون و 43 هزار دلار رسید.

با نگاهی به وضعیت صادرات به عراق می توان به شکل سینوسی در صادرات به این کشور نیز اشاره کرد؛ چرا که تیرماه روند صادرات به عراق مجدد مثبت شد و با این شرایط ما با صادرات بیش از 574 میلیون دلار به این کشور بودیم که رشدی 12.3 درصدی داشته است. اما روند صادرات به این کشور در مرداد ماه نیز نیز نسبت به خرداد برابر با 562 میلیون و 63 هزار دلار بوده و افتی 2 درصدی داشته است.

در شهریورماه همچنین با افت 29.68 درصدی صادرات نسبت به خرداد با این کشور روبرو بودیم، براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک در شهریور سال جاری 421 میلیون و 51 هزار دلار کالا از ایران به عراق صادر شده است.

بررسی داده های اعلام شده از تداوم افت صادرات به عراق شهریورماه حکایت دارد، بطوریکه  در این ماه به لحاظ ارزشی با افت 29.6 درصدی صادرات به این کشور روبرو بوده ایم.

صادرات 2

منبع: اکوایران