اقتصاد

آرشیو اخبار اسلایدر ویژه اقتصاد حوادث

پایانی برای یک فریب سودآور

5 بهمن 1401

با گسترش شبکه های اجتماعی روش‌های کسب درآمد با شیوه نادرست هم متناسب با آن افزایش پیدا کرد که می‌توان به قمار و شرطبندی به عنوان یکی از راه‌ها اشاره کرد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته روش‌های مقابله با این موضوع مورد توجه قرار گرفته تا مدیران این سایت‌ها نتوانند به راحتی مردم را با وعده درآمدهای چشمگیر فریب دهند.

اقتصاد آرشیو اخبار اجتماعی پیشنهاد سردبیر

تصمیم واقع بینانه درباره حقوق و دستمزد ۱۴۰۲

2 بهمن 1401

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از شورای عالی کار خواست تا با نگاه واقع بینانه هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهند و برای یکسال اداره زندگی کارگران درباره دستمزد تصمیم بگیرند.

×