برچسب زده شده با: گازی سازی مجدد

آرشیو اخبار اقتصاد اروپا قادر به تخلیه کشتی های گاز مایع نیست!

اروپا قادر به تخلیه کشتی های گاز مایع نیست!

26 مهر 1401

ده‌ها کشتی حامل گاز طبیعی مایع (LNG) در سواحل اسپانیا در حال چرخش هستند و قادر به ایمن کردن مکان برای تخلیه نیستند، اپراتورهای شبکه حمل و نقل را بر آن داشته تا به این کشور هشدار دهند که ممکن است مجبور به تعلیق بارگیری برای مقابله با این وضعیت استثنایی شوند.

×