برچسب زده شده با: زمستان سخت

آرشیو اخبار اقتصاد اروپا قادر به تخلیه کشتی های گاز مایع نیست!

اروپا قادر به تخلیه کشتی های گاز مایع نیست!

26 مهر 1401

ده‌ها کشتی حامل گاز طبیعی مایع (LNG) در سواحل اسپانیا در حال چرخش هستند و قادر به ایمن کردن مکان برای تخلیه نیستند، اپراتورهای شبکه حمل و نقل را بر آن داشته تا به این کشور هشدار دهند که ممکن است مجبور به تعلیق بارگیری برای مقابله با این وضعیت استثنایی شوند.

آرشیو اخبار اقتصاد اروپا برای گرم شدن در زمستان باید دست به دعا بردارد

اروپا برای گرم شدن در زمستان باید دست به دعا بردارد

19 مهر 1401

اروپا باید برای گذراندن زمستان دست به دعا بردارد تا زمستانی معتدل داشته باشد وهمچنین کاهش تقاضای انرژی در بین مصرف کنندگان، زیرا هرگونه خرابکاری در زیرساخت ها یا حتی قطع بیشتر در عرضه روسیه و یا وارد نشدن گاز مایع، جیره بندی برق یا خاموشی را اجتناب ناپذیر می کند.

×