علی دایی؛ گزینه جدی هدایت تیم‌ملی؟

 کی‌روش در مصاحبه‌ای نام علی دایی را به‌عنوان سرمربی بعدی تیم‌ملی از دید خود اعلام کرده بود. بنابراین پس از جدایی سرمربی پرتغالی، نگاه به سمت دایی برای حضور روی نیمکت تیم‌ملی است.

‌از اردبیل تا تیم‌ملی

علی دایی در حاشیه مراسم تولدش در جمع خبرنگاران در مورد اینکه با ورود به دهه جدید زندگی‌اش آیا از کارنامه‌اش رضایت دارد و کاری بوده که دوست داشته باشد انجام دهد، اظهار داشت:‌ اول از همه دوست داشتم از همه تشکر کنم که افتخار دادید و مرا شگفت‌زده کردید. سن که بالا می‌رود تجربه بیشتر می‌شود و با یک نگاه دیگر به مسائل نگاه می‌کنیم. همه چیز تغییر می‌کند و شاید خیلی از اشتباهات را الان با این تجربه نمی‌کردم. شاید برخی کارها را که دنبال نکردم با این تجربیات آن زمان بهتر عمل می‌کردم. البته هیچ‌وقت حسرت گذشته را نمی‌خورم. به گذشته به‌عنوان تجربه نگاه می‌کنم دوست دارم دیگر اشتباهات گذشته را تکرار نکنم. علی دایی در خصوص وسوسه حضور در تیم‌ملی فوتبال ایران، گفت: ببینید! این موضوع وسوسه نیست. در تیم‌ملی کار کردن افتخار ماست. من این مساله را وسوسه نمی‌دانم. مطمئنا خدمت کردن به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مردم بزرگ‌ترین آرزویی است که خیلی‌ها دارند. ما دوست داریم به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مردم‌مان خدمت کنیم. من الان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تیم‌ملی فکر نمی‌کنم. من به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باشگاهم فکر می‌کنم که بتوانیم در جایی که کار می‌کنیم، حداقل موفقیت را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست بیاوریم. وی در مورد ناراحتی او از صدا و سیما، گفت: متاسفانه طرز فکر نادرستی راجع ‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امثال من در صداوسیما وجود دارد، وگرنه هیچ‌کس به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اندازه من ایران را دوست ندارد، شاید جزو کسانی باشم که عاشق این مملکت هستم. همه امکانات را داشته‌ام، ‌از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اینجا نرفته‌ام، در اینجا مانده‌ام، دوست دارم بمانم، تا آخر عمرم اینجا باشم. شاید خیلی‌ها باور نکنند من دو هفته به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آمریکا می‌روم حوصله‌ام سر می‌رود. دلم برای اینجا تنگ می‌شود، اصلا نمی‌توانم بمانم. وی در پاسخ به این سوال که همه دوست داشتند او چرا به سمت مدیریت بین‌المللی نرفت، گفت: شما از مسیری صحبت می‌کنید که من اصلا دوست ندارم. انسان برای برخی کارها ساخته نشده است. من نمی‌توانم این کار را انجام دهم. در امور مربوط به خودم کارمندانم تا به حال من را پشت‌میز ندیدند. خیلی اوقات ریاست فدراسیون به من پیشنهاد شده که این مساله را نپذیرفتم. خدا آیت‌ا... رفسنجانی را بیامرزد 6-7 سال قبل پیشنهاد وزارت ورزش را من قبول نکردم. به‌دنبال پست و مقام نیستم. من خیلی زحمت کشیدم که به اینجا رسیدم. دوست ندارم راحت این موفقیت‌ها را از دست بدهم. شاید همین مربیگری هم باعث شود از زندگی و خانواده دور باشم. من دنبال مسائل دیگری هستم. اگر به‌دنبال خوشی بروم می‌توانم موفق باشم. 49 سالگی من تمام شده و وارد 50 سالگی شده‌ام. تا به الان یک روز هم به این کارها فکر نکردم. آدم باید به کاری علاقه داشته باشد که دنبالش برود. کارهای دیگری هم دارم که باید وقتم را برای آنها بگذارم. از طرف دیگر به‌دنبال زندگی کردن هستم. زندگی برایم مهم است. دایی یادآور شد:‌ با پست و مقام نمی‌شود زندگی کرد. الان راحت هستم و هر جا می‌روم دوست دارم احترامی که مردم به من می‌گذارند را داشته باشم. اگر رئیس فدراسیون و وزارت ورزش شوید چه بخواهید چه نخواهید باید سیاسی باشید و سیاسی کاری را بلد باشید. از روز اول( با حالت بغض) به پدر خدا بیامرزم قول دادم که هیچ زمانی وارد سیاست نشوم. من هیچ زمان به سیاست وارد نمی‌شوم. اگر اصولی بود شاید به آن فکر می‌کردم اما اینجا مثل تمام دنیا نیست. کجا دیدید مربی تیم‌ملی یک کشور کنار وزیر ورزش کشوری عکس گرفته باشد. سرمربی تیم فوتبال سایپا در مورد اینکه او بدون هیچ پشتوانه‌ای در زلزله کرمانشاه فراخوان کمک گذاشت اما بابت آن به دادگاه فراخوانده شد و آیا بعد از این اتفاقات ممکن است او دلسرد شده باشد، گفت: اول از همه باید بگویم بزرگی را هیچ بشری به انسان نمی‌دهد. بزرگی را آن بالایی می‌دهد. هیچ وقت خودم را بزرگ قلمداد نکردم و در زندگی فرقی بین خودم و فلانی که دوستم است نگذاشتم. شاید من در فوتبال برتری نسبت به دیگری داشته باشم اما هیچ وقت به اطرافیانم این حس را نداشتم که برتر هستم. از دوستم می‌پرسم آیا حس کردی من تغییر کرده باشم. من همانی هستم که در جوانی مادرم با کتی که تا آستینم بود به دانشگاه بدرقه‌ام کرد. همان اعتقادات را دارم و چیزی در من عوض نشده است. دوستانم در اردبیل هم هستند و عاشقشان هستم. شاید نوع لباس، شکل و شمایل و پول در جیبم تغییر کرده باشد اما خودم عوض نشدم. چه کسی می‌تواند به من بزرگی بدهد؟ مگر کسی جز خدا بزرگی می‌دهد؟

‌ صحبت‌های مدیرعامل

رضا درویش درباره پیروزی سایپا برابر مینروا پنجاب هند اظهار کرد: بازی خوبی انجام دادیم و با توجه به تدابیری که آقای دایی اندیشیده بودند توانستیم با یک برد پر گل حریف هندی را شکست بدهیم و به مرحله بعد صعود کنیم. او درباره دیدار هفته آینده تیمش برابر الریان قطر هم گفت: الریان تیم بسیار قدرتمندی است و کاری سختی مقابل آنها داریم. همه می‌دانیم قطری‌ها چه سرمایه‌گذاری برای تیم‌های باشگاهی خود انجام داده‌اند اما ما هم به جوانان خود و هنر سرمربی تیم‌مان یعنی علی دایی ایمان داریم و با تمام توان به مصاف الریان می‌رویم تا نماینده شایسته‌ای برای ایران باشیم. بعد از پیروزی برابر تیم هندی برنامه‌ریزی خوبی انجام شده تا بتوانیم با اتکا به انگیزه بالای بازیکنان جوان‌مان و همان‌طور تجربه سایر بازیکنان و دانش کادر فنی برابر تیم الریان به پیروزی برسیم و به مرحله گروهی صعود کنیم. مدیرعامل باشگاه سایپا درباره صحبت‌های علی دایی که عنوان کرده بود باشگاه نتوانسته نفرات مدنظرش را جذب کند هم گفت: متاسفانه بوجه ما بسیار محدود است و به همین خاطر نتوانستیم به‌طور کامل خواسته‌های کادر فنی را اجرا کنیم. به‌طور مثال یک بازیکن خارجی بود که می‌خواسیتم جذب کنیم و او حتی به‌خاطر علی دایی حاضر بود ۱۰۰هزار دلار کمتر از سایر پیشنهاداتش بگیرد که باز هم ما نتوانستیم مبلغ مورد درخواست او را تامین کنیم. البته درست است که ما مشکل مالی داریم اما در مقابل علی دایی را داریم که نقش مهمی در موفقیت ما دارد. او هم‌چنین درباره احتمال حضور علی دایی در تیم‌ملی به‌عنوان سرمربی هم گفت: علی دایی با سایپا قراداد دارد و فرد بسیار متعهدی است بنابراین قطعا تا پایان فصل سرمربی سایپا خواهند بود.