چند نکته درباره عفو زندانیان

 به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار شد 50هزار نفر از زندانیان مورد عفو قرار گیرند. در این راستا باید اذعان داشت، این روالی همیشگی است. از طرف دیگر قرار نیست 50هزار نفر آزاد شوند، چراکه گفتند 50هزار نفر مشمول این عفو می‌شوند. یعنی ممکن است کسی که 15سال حبس دارد به 10سال، مشمولان 10ساله به 5سال و کسانی که زیر یکسال هستند با شروط خاص آزاد می‌شوند. لذا به‌نظر نمی‌رسد کل کسانی که با این عفو آزاد شوند به 15هزار نفر نیز برسند. البته جرائم را نیز از یکدیگر مستثنی کردند و مثلا کسانی که جرائم امنیتی، اقتصادی یا شاکی خصوصی دارند در دایره شمول این عفو عمومی قرار نمی‌گیرند. عفوی که مردم بیشتر خواهان آن بودند که اعمال شود عفو عمومی بود که البته شرایط خاصی در قانون دارد. این عفو برای کسانی است که حکم قطعی حبس دارند و برمبنای این عفو بخشی از حکمشان کاهش و یا آزاد می‌شوند. صدها هزار نفر خارج از کشور وجود دارند که نگران بازگشت به کشور هستند و عفو عمومی همگانی می‌تواند زمینه بازگشت آنها را فراهم کند. در حال حاضر آمار بالایی سرباز فراری داریم که اگر قرار به عفو عمومی باشد آنها را نیز می‌تواند مشمول خود قرار دهد. لذا آنچه مطرح شده عفو متداولی است که همیشه بوده و در همه اعیاد این عفو اعلام می‌شده است. البته گستردگی آن این‌بار بیشتر است. ماده 37 و 38 قانون مجازات در مورد تخفیف مجازات است که قانون می‌گوید قاضی می‌تواند یا ملزم است به کسانی که سابقه ندارند یک تا سه درجه تخفیف بدهد. اگرهدف ازعفو، آزادی زندانی‌ها باشد، همان اعمال شود و به همین زندانیانی که سابقه ندارند یک تا سه درجه تخفیف بدهند، بالای 120هزار نفر از زندانیان آزاد می‌شوند. لذا این عفو هرچند با نگاه مثبتی برنامه‌ریزی و اعمال می‌شود، اما تعریف عفوعمومی به آن اطلاق نمی‌شود./آرمان