آیا FATF مانع فعالیت‌های سپاه پاسداران خواهد شد؟

این روزنامه نوشته است: باید این سؤال را مطرح کرد، آیا تحریم‌های بانکی امریکا در این سال‌ها مانع فعالیت‌های برون مرزی سپاه شده است؟ پاسخ به این سؤال به طور قطع منفی است، اگر فعالیت‌های سپاه محدود شده بود، سردار سلیمانی نمی‌توانست داعش را زمینگیر کند، بنابراین زمانی که تحریم‌های بین‌المللی شدید امریکا نتوانسته است تبادلات مالی لازم برای فعالیت‌های برون مرزی سپاه را مشکل کند، اجرای استانداردهای FATF هم نمی‌تواند مانع این تبادلات باشد.

17302