با حکم معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم:
دبیر اجرایی اولین جشنواره سراسری هنر دیجیتال منصوب شد

 به گزارش گذارنیوز به نقل ازخبرگزاری دانشجو، به نقل از معاونت فرهنگی وزارت علوم؛ معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم طی حکمی، دکتر بیژن اربابی را به عنوان دبیر اجرایی اولین جشنواره سراسری هنر دیجیتال منصوب کرد.در این حکم آمده است:هنر دیجیتال، نتیجه ترکیب ذوق و قریحه با تکنیک و ابزارهای نوین است که می‌تواند دریچه‌ای بدیع در خلق معنای هنر ایجاد نماید و برگزاری رویدادی سترگ در این قسم از هنر، بستر ساز شناخت و معرفی استعدادهای جوان به شمار می‌رود.لذا نظر به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه به موجب این ابلاغ به عنوان دبیر اجرایی اولین جشنواره سراسری هنر دیجیتال منصوب می‌شوید.در این حکم بر برقراری ارتباط و تعامل مؤثر با گروه‌های دانشجویی، نهادها و دستگاه‌های مرتبط به منظور استفاده از ظرفیت‌های فرابخشی و پرهیز از هزینه‌های غیر ضروری به عنوان یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دبیر تاکید شده است.همچنین در حکم بیژن اربابی ابراز امیدواری شده است که سایه تعامل و همکاری با دبیر جشنواره و نیز اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره و نیز سایر صاحبنظران در این عرصه، زمینه مشارکت هر چه گسترده‌تر دانشجویان مستعد را در این رویداد فراهم نمائید.