رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مشهد خبر داد
نمایشگاه بین المللی مشهد زیر بار واکسناسیون خودرویی خواهد رفت

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری گذار نیوز،با طرح موضوع هاشم دائمی رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مشهد نمایشگاه بین المللی مشهد زیر بار واکسناسیون خودرویی خواهد رفت.

هاشم دائمی در گفتگو با خبرنگار ما ضمن تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار کرد : با توجه به شرایط فوق ویژه شهر مشهد طی گفتگو های انجام شده با دانشگاه  علوم پزشکی  (شهرداری مشهد ) نمایشگاه بین المللی زیر بار واکسناسیون خودرویی خواهد رفت.

این عضو شورای شهر مشهد اظهارکرد: همه ما نسبت به هم نوع خود مسئولیم و حال باید پای کار مردم بود تا که شرایط خاص امروز را مدیریت کرد.
دائمی ادامه داد: داروخانه سیار و خطوط ورود و خروج خودرو ها با مکانیزم دقیقی طراحی شده است که به زودی مراجعه کنندگان می‌توانند از این شرایط به وجود آمده بهرمند شوند لذا شرایط فعلی نمایشگاه در حال تغییر به منظور طرح واکسناسیون خودرویی می باشد.

گفتنی است ظرفیت خودرویی نمایشگاه بین المللی بالغ بر سه هزار دستگاه می‌باشد و هاشم دائمی به عنوان ناظر بر این طرح در موضوع نقش آفرینی می کند.