۵۹۰ مترمربع از اراضی خالصه دولتی به ارزش ۵۹۰ میلیون ریال در روستای خالدین قشم رفع تصرف شد

به گزارش خبرآنلاین از قشم مصطفی مازندرانی با اعلام این مطلب افزود: ارزش تقریبی این اراضی که شامل دو قطعه بوده و پس از تخریب محصور بلوکی رفع تصرف شد از سوی کارشناسان امر، افزون بر۵۹۰  میلیون ریال برآورد شده است.  

وی با اشاره به اینکه عملیات رفع تصرف این اراضی بدون حادثه یا مشکلی انجام شده است از حمایت های بی شائبه حمیدرضا مومنی رییس هیات مدیره  و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم  و حمایت های قانونی رضا صفایی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم همچنین از  فرماندهی انتظامی  و سایر مسئولینی که در این امر با یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات همکاری داشته اند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمودند.

46