رییس نظارت بر انتخابات شورای نگهبان مشهد تودیع و معارفه شد
احمد ذوقی پس از 13 سال خدمت در شورای نگهبان تکریم شد

به گزارش گذار نیوز،شورای محترم نگهبان که از انسانهای پرهیزکار، متقی و آگاه تشکیل شده براساس وظایف قانونی خود، کسانی را که برای ریاست جمهوری صالح هستند به مردم معرفی می کنند و مردم از میان نامزدهای معرفی شده، کسی را که صالح تر است و بیشتر به درد ملت می خورد انتخاب خواهند کرد. عمل به قانون معیاری بسیار خوب و وسیله ای برای آرامش و آسایش ملت و حفظ وحدت ملی است و به هیچ دلیلی نباید کسی از آن تخطی کند.

جایگاه حساس شورای نگهبان و مسولیت سخت و حساسش را پس از 13 سال به خادمین دیگر واگذار میکنم این کلام ابتدایی حاج احمد ذوقی رییس نظارت بر انتخابات شورای نگهبان شهرستان مشهد بود ذوقی که خود را بسیجی و خادم مردم میداند بیش از یک دهه در شورای نگهبان خدمت کرد و طی مراسمی و با احکام
جدا گانه از نهاد های نظارتی تکریم شد.
 ذوقی در این مراسم اظهار کرد:توفیق خدمت بیش از 12 ساله را در شورای نگهبان و مسولیت خطیر و حساسش بر عهده داشتم و خدارا شاکرم که این مهم را 13 سال سرباز بودم.
 در این مراسم که فرماندار مشهد(هاشمی) طی سخنرانی وی حضور در کنار دکتر احمد ذوقی و انتخابات گذشته را یکی از دقیق ترین انتخابات چندین دوره شهرستان مشهد خواند و گفت:به جرات میتوان گفت انتخابات اخیر مشهد را میتوان به گونه ای بهترین و آرام ترین دوره انتخابات در طول عمر کاری خود بنامم و حضور در کنار ذوقی را دلیل اصلی این مهم میدانم.
گفتنی است احمد ذوقی پیش از ۱۳ سال مقام اجرای شورای نگهبان و رییس این نهاد نظارتی در شهرستان مشهد و ناظر بر انتخابات متعدد با احکام جداگانه از سمت سوی شورای نگهبان و فرمانداری مشهد تکریم و به جای ایشان روشندل بعنوان رئیس دفتر نظارت شهرستان مشهد معرفی شد.