تصویر لحظه خروج تاجگردون از صحن مجلس بعد از ۸ سال نمایندگی

۲۷۲۱۵