عاقبت قانون بازنشستگی پیش از موعد به کجا رسید؟

رحمت الله دریجانی - در پاییز سال 96  و در بهار سال 98خبری از سوی برخی از رسانه ها مبنی بر تایید قانون بازنشتگی پیش از موعد از سوی شورای نگهبان با متن ذیل منتشر شد و موجی از خوشحالی در بین کارمندان با سابقه ادارات شکل گرفت. این خبر اما هیچگاه تکذیب نگردید و البته چنین مصوبه ای نیز هیچگاه اجرایی نگردید.

بررسی سابقه خبر به شرح ذیل است:

----------------------------

قانون بازنشستگی پیش از موعد به تایید شورای نگهبان رسید

تاریخ انتشار:19 آبان 1396

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شوراي نگهبان از مجلس شوراي اسلامي خواسته است كه عبارت "سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور" در اين لايحه را اصلاح كند.
لايحه فوريتي "بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت"پنجم شهريور ماه از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب شده بود.
براساس ماده واحده اين لايحه به دولت اجازه داده ‌شده است از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال، كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي را كه حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول، داشته باشند با حداكثر 5 ‌سال سنوات ارفاقي، بدون شرط سني و در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوعه خود بازنشسته كند.
پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان بر اساس 30 سال محاسبه خواهد شد.
بر اساس اين مصوبه، حداقل سنوات قابل قبول براي استفاده بانوان شاغل از اين حكم 20 سال بوده و حداكثر سنوات ارفاقي كاركنان، 5 سال خواهد بود.
به موجب اين مصوبه، شركت‌هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند صرفا با استفاده از منابع مالي خود، كاركنان واجد شرايط خود را به نحو مقرر در اين قانون بازنشسته كنند

--------------------------------------------------

انتشار:خرداد 1398

و اما خبر  ذیل که در خرداد ماه گذشته منتشر شد به صورتی صریح در این مورد اطلاع رسانی می کند:

بازنشستگی پیش از موعد به تایید شورای نگهبان رسید

شورای نگهبان لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را تایید و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش پایگاه خبری نظام پرستاری تهران، شورای نگهبان از مجلس شورای اسلامی خواسته است که عبارت «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» در این لایحه را اصلاح کند.

لایحه فوریتی «بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» پنجم شهریورماه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.

براساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده ‌شده است از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت ۳ سال، کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول، داشته باشند با حداکثر ۵ ‌سال سنوات ارفاقی، بدون شرط سنی و در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوعه خود بازنشسته کند.

پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس ۳۰ سال محاسبه خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم ۲۰ سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی کارکنان، ۵ سال خواهد بود.

به موجب این مصوبه، شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند صرفا با استفاده از منابع مالی خود، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته کنند.

----------------------------------------

قابل توجه ریاست محترم جمهوری!

در صورتی که این اخبار صحیح باشد نزدیک به دو سال از تایید و تصویب چنین قانونی گذشته اما کارمندان با سابقه بالا سر در گم هستند و هرگاه برای طی روال اداری و درخواست بازنشستگی اقدامی می کنند به درب بسته می خورند. تصویب و اجرای چنین مصوبه ای در این شرایط  می تواند تحولی عظیم در رفع مشکل بیکاری متخصصان و بازدهی بیشتر ادارات و سازمانهای کشور ایجاد کند. متاسفانه اندک جسارتی در اجرایی کردن چنین مصوباتی در دولت اگر وجود می داشت اکنون دولتی نخبه چون دولت دکتر روحانی دچار چنین مشکلات عدیده ای نمی بود. امید است با نزدیک شدن به سالهای پایانی دولت دکتر روحانی چنین مصوباتی برای بهبود شرایط کشور لازم الاجرا گردد.