• بیت کوین
  ۶۳۸,۱۳۴,۳۸۱ تومان
 • اتریوم
  ۳۶,۷۸۵,۵۵۷ تومان
 • لایت کوین
  ۱,۷۲۲,۸۲۰ تومان
 • ریپل
  ۱۰,۸۵۸ تومان
 • دوج کوین
  ۲,۲۲۳ تومان
 • بایننس کوین
  ۷,۲۱۳,۲۰۶ تومان
 • بیت کوین کش
  ۳,۴۳۰,۲۰۵ تومان
 • ترون
  ۲,۰۶۸ تومان
 • تتر
  ۳۰,۹۰۸ تومان
 • کاردانو
  ۱۴,۹۵۵ تومان
 • استلار
  ۳,۶۷۰ تومان
 • ایاس
  ۳۰,۳۱۰ تومان
 • تزوس
  ۴۹,۲۷۳ تومان
 • سولانا
  ۱,۱۸۶,۲۷۴ تومان
 • شیبا اینو
  ۰٫۳۴۰۹۰۰۰۰ تومان
 • اکسی اینفینیتی
  ۴۸۹,۲۶۵ تومان
 • دیسنترالند
  ۲۹,۸۷۱ تومان
 • سندباکس
  ۳۶,۵۰۰ تومان
 • دوج ایلان مارس
  ۰٫۰۱۱۱۰۰۰۰ تومان
 • بیبی دوج کوین
  ۰٫۰۰۰۰۵۷۹۰ تومان
 • گالا
  ۱,۸۴۷ تومان
 • چیلیز
  ۳,۳۴۴ تومان
 • ایپ کوین
  ۱۵۸,۳۴۴ تومان
 • کرونوس
  ۳,۸۳۱ تومان
 • کیشو اینو
  ۰٫۰۰۰۰۱۶۲۰ تومان
 • فانتوم
  ۸,۴۸۱ تومان
 • ماتیک
  ۱۶,۳۷۵ تومان
 • اسموث لاو پوشن
  ۱۲۶ تومان
 • انجین کوین
  ۱۷,۴۷۸ تومان
 • موباکس
  ۱۸,۶۱۲ تومان
 • پولکادات
  ۲۳۸,۹۵۸ تومان
 • یرن فایننس
  ۱۹۱,۵۷۲,۲۶۴ تومان
 • آدیوس
  ۱۲,۴۰۲ تومان
 • سلر نتورک
  ۵۳۱ تومان
 • آوه
  ۲,۰۲۰,۷۱۴ تومان
 • گراف
  ۳,۳۲۵ تومان
 • اومیسگو
  ۶۱,۰۷۰ تومان
 • چین لینک
  ۲۰۱,۷۲۲ تومان
 • کرو دائو
  ۲۲,۶۳۴ تومان
 • میکر
  ۳۰,۹۱۰,۹۰۸ تومان
 • پنکیک سواپ
  ۱۰۲,۳۰۶ تومان
 • دی وای دی ایکس
  ۴۴,۰۷۰ تومان
 • آلیس
  ۷۹,۵۳۶ تومان
 • کوکوین توکن
  ۳۲۶,۹۶۰ تومان
 • آلین ورلدز
  ۸۴۸ تومان
 • تراست ولت توکن
  ۲۴,۷۷۵ تومان
 • فلوکی
  ۰٫۱۹۰۰۰۰۰۰ تومان
 • فگ
  ۰٫۰۰۰۰۱۵۱۰ تومان
رمز ارز آخرین قیمت حجم معاملات (24h) تغییرات (24h) تغییر هفتگی نمودار هفتگی
بیت کوین
۶۳۸,۱۳۴,۳۸۱ ۷۲,۱۷۸,۱۴۱,۰۴۳ -۴٫۴۵ -۲٫۴۹
اتریوم
۳۶,۸۴۷,۳۷۲ ۵۴,۵۰۳,۲۸۰,۸۰۰ -۳٫۷۷ ۳٫۲۷
لایت کوین
۱,۷۲۲,۹۲۲ ۲۶,۴۹۳,۵۳۴,۲۰۲ -۴٫۸ ۲٫۶۲
بیت کوین کش
۳,۴۳۰,۲۰۵ ۱۹,۹۳۳,۱۲۶,۸۸۲ -۴٫۹۱ -۹٫۳۳
تتر
۳۰,۹۰۸ ۵۴,۳۰۱,۹۸۰,۹۰۳ -۲٫۹۴ -۳٫۵۲
ریپل
۱۰,۸۵۸ ۱۰,۶۹۹,۸۲۶,۱۴۲ -۴٫۶۸ ۵٫۶۷
بایننس کوین
۷,۲۱۳,۲۰۶ ۳۱,۳۳۲,۶۵۳,۸۱۶ -۳٫۰۷ ۴٫۶۳
ترون
۲,۰۶۸ ۱۰۲,۰۲۲,۱۳۶,۴۵۳ ۰٫۳۱ ۶٫۳۲
دوج کوین
۲,۲۲۷ ۷۸,۲۰۵,۰۱۴,۹۷۸ -۴٫۶۷ ۱۶٫۶۱
کاردانو
۱۴,۹۸۰ ۲۸,۸۰۵,۱۳۰,۸۲۲ -۳٫۶۷ -۳٫۸۱
استلار
۳,۶۷۰ ۱۷,۹۳۱,۲۰۰,۸۹۶ -۴٫۳۵ ۱٫۹۱
ایاس
۳۰,۳۷۳ ۲۰,۰۶۰,۹۱۴,۹۰۴ -۴٫۱۴ -۰٫۶
تزوس
۴۹,۳۲۰ ۶۸,۸۰۱,۰۸۰,۷۵۱ ۷٫۳۶ ۸٫۰۱
سولانا
۱,۱۸۶,۲۷۴ ۲۵,۵۲۵,۶۰۵,۵۹۳ -۵٫۲۸ ۶٫۳۳
شیبا اینو
۳٫۴۰۹۰۰۰۰۰ ۲۹,۴۴۶,۰۴۲,۱۱۲ -۳٫۸۴ ۳۱٫۹۲
اکسی اینفینیتی
۴۸۹,۲۶۵ ۳۲,۸۶۳,۸۰۷,۴۸۶ -۵٫۲۲ ۶٫۴۲
دیسنترالند
۲۹,۷۹۸ ۳۲,۴۷۱,۰۸۶,۸۹۲ ۰٫۳۲ ۱۳٫۵۲
سندباکس
۳۶,۵۰۰ ۳۲,۸۱۰,۵۳۳,۷۲۰ -۲٫۷۷ ۳۲٫۸
دوج ایلان مارس
۰٫۱۱۱۰۰۰۰۰ ۴,۵۵۱,۰۸۰,۱۶۳ -۶٫۱۸ ۳۳٫۹
بیبی دوج کوین
۰٫۰۰۰۵۷۹۰۰ ۵,۲۱۵,۲۶۶,۷۲۸ -۴٫۳ ۳۲٫۴۹
گالا
۱,۸۴۷ ۷۱,۹۹۱,۷۷۱,۱۲۰ -۳٫۷۹ ۳٫۹
چیلیز
۳,۳۴۵ ۷۸,۶۴۵,۲۰۵,۵۲۹ ۶٫۷۷ ۱۲٫۹۷
ایپ کوین
۱۵۸,۳۴۴ ۲۱,۴۸۰,۰۷۸,۱۰۷ ۵٫۱۸ ۱۱٫۶۳
کرونوس
۳,۸۳۸ ۳۴,۲۳۴,۲۲۶,۷۷۸ -۳٫۳۷ ۵٫۶۳
کیشو اینو
۰٫۰۰۰۱۶۲۰۰ ۲,۳۰۰,۱۶۵,۶۳۳ -۳٫۰۵ ۱۳٫۹۲
اسموث لاو پوشن
۱۲۶ ۴۳,۴۳۳,۶۱۹,۵۲۷ -۳٫۸ ۴٫۹۸
ماتیک
۱۶,۳۷۵ ۶۵,۱۳۹,۰۱۷,۴۷۴ -۸٫۶۷ ۳۰٫۰۵
فانتوم
۸,۵۰۴ ۳۰,۸۰۷,۹۰۳,۴۱۸ -۳٫۷۵ ۶٫۸۳
موباکس
۱۸,۶۱۲ ۴۷,۹۳۰,۸۴۱,۶۵۳ -۵٫۵ ۴٫۲۳
انجین کوین
۱۷,۵۹۳ ۷۶,۹۶۳,۸۷۹,۴۵۶ ۰٫۱۳ ۲۰٫۸۹
پولکادات
۲۳۸,۹۵۸ ۳۰,۰۹۰,۵۷۱,۴۰۷ -۴٫۱۴ -۴٫۰۶
یرن فایننس
۱۹۱,۲۷۶,۳۷۴ ۵۲,۲۶۶,۹۳۴,۶۰۷ -۶٫۶۱ ۲۳٫۹
آدیوس
۱۲,۴۵۴ ۱۰۴,۵۴۰,۸۶۳,۱۵۶ ۶٫۹۲ ۲۴٫۵۲
سلر نتورک
۵۳۱ ۹۴,۷۷۹,۲۳۱,۹۴۱ -۲٫۹۹ ۱۶٫۰۷
آوه
۲,۰۲۰,۷۱۴ ۴۷,۹۲۸,۷۴۲,۷۴۴ -۲٫۸۹ ۴٫۷۴
گراف
۳,۳۲۵ ۵۰,۴۲۱,۶۴۲,۱۳۶ -۳٫۲۱ ۱٫۵۵
اومیسگو
۶۱,۲۴۰ ۵۴,۴۵۲,۶۱۸,۲۱۰ ۰٫۷۶ ۳٫۳۸
چین لینک
۲۰۱,۵۸۷ ۱۶,۸۰۴,۴۱۸,۲۰۹ -۶٫۰۹ -۸٫۶۱
کرو دائو
۲۲,۶۸۶ ۷۷,۱۵۹,۱۳۰,۵۷۸ -۶٫۰۷ ۲٫۳۶
میکر
۳۰,۹۱۰,۹۰۸ ۱۸,۴۰۰,۸۲۲,۶۸۰ -۳٫۰۶ ۸٫۷۵
پنکیک سواپ
۱۰۲,۳۰۶ ۸,۹۹۱,۵۸۶,۰۷۷ -۲٫۹۲ ۶٫۹
آلیس
۷۹,۵۳۶ ۹,۶۱۷,۴۴۹,۴۲۴ -۳٫۸ ۱۵٫۲۹
دی وای دی ایکس
۴۴,۰۷۰ ۲۱,۶۷۲,۳۷۹,۷۱۰ -۰٫۷۴ ۷٫۴۶
کوکوین توکن
۳۲۶,۹۶۰ ۷,۴۷۵,۰۵۶,۸۱۸ -۴٫۲۱ -۰٫۵۶
آلین ورلدز
۸۵۱ ۲۹,۵۹۴,۶۱۵,۳۶۲ -۲٫۲۹ ۱۱٫۶۸
تراست ولت توکن
۲۴,۷۷۵ ۲۳,۴۹۳,۰۴۳,۴۳۲ -۵٫۸۳ -۷٫۶۱
فگ
۰٫۰۰۰۱۵۱۰۰ ۸۲۲,۸۷۸,۵۴۴ -۳٫۵۵ ۲۶٫۵۷
فلوکی
۱٫۹۰۰۰۰۰۰۰ ۱,۸۷۰,۲۷۵,۹۰۹ -۸٫۷۹ ۶٫۴۷