کرمان موتور: پیمانکار خرید ضایعات این شرکت به دلیل تخلف خلع شده است

کد خبر: ۶۶۵۹
کرمان موتور: پیمانکار خرید ضایعات این شرکت به دلیل تخلف خلع شده است
گذار نیوز:  شرکت کرمان موتور تاکید کرد که حفظ و ایجاد اشتغال اولویت این شرکت بوده و خواهد بود.

به گزارش گذارنیوز، روابط عمومی شرکت کرمان موتور در پی درج مطلبی در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در مورخ 17/4/1401 با کد خبر 84815229 توضیحاتی برای روشن شدن افکار عمومی ارسال نمود:
– بدلیل تخلف از قرارداد منعقد پیمانکار خرید ضایعات این شرکت خلع و این وظیفه بر عهده خود شرکت کرمان موتور قرار گرفته است.
– به مردم شریف شهرستان بم اطمینان می‌دهیم همانگونه که در حال حاضر در مجموعه شرکت‌های وابسته به این گروه بیش از شش هزار نفرمشغول بکار می‌باشند و با طرح‌های توسعه امسال اشتغال بیشتر نیز خواهد شد، هرگونه فعالیت صنعتی و حفظ و ایجاد اشتغال اولویت بوده و خواهد بود و چنانچه کوچک‌ترین مشکلی برای کارگران شریف و زحمتکش کارگاه تولید کاغذ بوجود آید توسط این مجموعه بطور کامل مرتفع و اشتغال موجود حفظ خواهد شد.
کرامت کارگران و حفظ شان و جایگاه آنان ازاولویت‌ها و مرام‌نامه این مجموعه بوده و از ایجاد ظلم و بیگاری کارگران زحمتکش آن کارگاه می‌بایست جلوگیری و با حفظ شئونات کارگران اقدام لازم بعمل آورد.

لینک خبر
لینک پست کپی شد

آنچه باید بخوانید

نظرات