30 واحد صنعتی راکد درهرمزگان به خط تولید بازگشتند

به گزارش ایرنا، فریدون همتی روز سه شنبه دراین زمینه افزود: این اقدام با حمایت کارگروه رفع موانع تولید صورت گرفت زمینه برای فعال شدن بقیه واحد تعطیل در استان فراهم شود.

وی همچنین بر لزوم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق و گاز در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان تاکید کرد و ادامه داد: باید شرایط برای استقرار صنایع بزرگ در این منطقه فراهم شود.

وی تصریح کرد: ساخت مجتمع گندله سازی مادکوش در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس پیشرفت 91 درصدی داشته است که در سال 98 به بهره برداری خواهد رسید.

6048