شنیدم نان و گوشت کم است؛خبر دارید؟

متن نامه را می خوانید:

هو

جناب اشرف صدراعظم

ان شاء الله احوال جناب شما خوب است. از قراری که امروز شنیدم نان و گوشت قدری کم است. علت چه بوده است شما اطلاع دارید یا خیر ... تفصیل را عرض بکنید.

1717