۴۰سالگی انقلاب زمان آزمون و خطا سر آمد

آرمان- چهل سالگی انقلاب را باید مقطعی حساب کنیم که می‌توان دراین موقعیت برنامه‌ریزی صحیح و درستی برای ادامه انقلاب انجام داد. در مقاطع پیش از این بسیاری از مسائل را آزمایش کرده و تا اینجا پیش آمدیم. فراز و نشیب‌ها، خوبی‌ها و بدی‌ها و همه مسائل را چهل سال آزمودیم. لذا باید 40 سال گذشته را آموزشی و آزمایشی تلقی کرده و بر روی آن ارزیابی و آسیب شناسی انجام دهیم تا نکات مثبت و موثر آن را تقویت کرده و پرورش دهیم و اشتباهات و لغزش‌های پیش‌آمده که آثار منفی بر جامعه داشته را نیز بازشناسی کنیم و به فکر اصلاح آنها باشیم. این مساله می‌تواند نتیجه رشد 40 سال انقلاب اسلامی باشد. اگر چنین امری صورت گیرد شکر انقلاب و نظام اسلامی است، اما اگر بدون توجه به این مسائل و برنامه‌ریزی سر خود را پایین بیندازیم و جلو برویم خدای ناکرده جایی سرمان به سنگ خواهد خورد. لذا آسیب‌شناسی نقاط ضعف و قوت انقلاب در جشن چهل سالگی از اوجب واجبات است. مردم نیز اگر واقعا احساس کنند که نظام درصدد آسیب‌شناسی عملکرد خود است و آنها را محترم می‌شمارد، همچنان پشتیبان خواهند بود، مردم فقط باید امیدوار شوند که مشکلات بررسی و حل شده و نقاط قوت نیز تقویت می‌شود. بنابر این کاری که باید انجام بدهیم این است که با عملکردهای مثبت امید مردم به آینده را بیشتر و ناامیدی‌ها را تبدیل به امیدواری کنیم. البته باید به مردم امید عملی و واقعی بدهیم، چرا که با تعریف و تمجید و گفتاردرمانی مردم امیدوار نمی‌شوند. اینکه گفته می‌شود که نقاط ضعف و مشکلات را بازگو نکنیم تا مردم نا‌امید نشوند و به جای آن خوبی‌ها و نکات مثبت را پر رنگ کنیم که مردم امیدوار بمانند، چندان هم رویکردی همه‌جانبه نیست. گاهی امید‌ها کاذب است و امروز هست و فردا با شدت بیشتری در جهت عکس، خود را نشان داده و تبدیل به ناامیدی می‌شود. امید مردم منوط به نحوه عملکرد مسئولان است. اگر مردم ببینند که عملکردها خوب است و مسئولان درصدد تغییر رویکردها و آسیب شناسی عملکردی خود هستند و در این راستا تجربیات 40 ساله را به‌کار می‌بندند و مطلق‌گرایی ندارند، آن زمان است که امیدوار می‌شوند. باید امید کاربردی و پایدار در مردم ایجاد کنیم و از این فرصت که خداوند برای ما عنایت فرموده و این انقلاب و نظام را در برابر این همه تهاجمات، بحران‌ها و تحریم‌ها تا اینجا برای مردم نگه داشته، شکرگزار خداوند باشیم. زحمات زیادی به پای این اتنقلاب و نظام کشیده شده تا بدین جا رسیده است.